4H
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 WF-1/2 #414 S1     Przyroda SP B1 Polski ET C7
2 8:55- 9:40 Polski ET C7 Przyroda SP B3 WF-1/2 #433 S4
WF-2/2 #424 S1
muzyka AC C3 Polski ET C6
3 9:50-10:35 Matematyka IR B6 wf basen-1/2 CM BAS1
wf basen-2/2 GE BAS2
Angielski ST C10 Religia TG R WF-1/2 #414 S1
WF-2/2 #424 S4
4 10:45-11:30 Informatyka GR B4   plastyka BW C2 Angielski ST C8 Matematyka IR B6
5 11:50-12:35 Religia TG R Historia UD C9 Matematyka IR B5 Polski ET C6 Angielski ST B8
6 12:50-13:35   Matematyka IR B6 Polski ET C6 WF-2/2 #424 S3  
7 13:45-14:30   Technika CG C1 Zaj. z wych. ET B1    
Drukuj plan
wygenerowano 2018-02-28
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum