foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Sukcesy uczniów

Każdego roku uczniowie SP3 zdobywają dziesiątki pucharów, dyplomów i wyróżnień.

Czytaj więcej

Wyróżnienia dla szkoły

Certyfikat Nieprzeciętnej Podstawówki, Wicemistrz Internetu 2011, Najlepszy Dyrektor Szkoły Podstawowej.

Czytaj więcej

Multimedia

Multimedialna opowieść o powstawaniu naszej szkoły oraz wirtualny spacer po SP3.

Oglądaj

Galeria dyplomów

Niektóre z dyplomów zdobytych przez uczniów SP3

Oglądaj

e-dziennik

Zaloguj się

Projekty Grantowe

Image 1

Dotacja Fundacji mBanku

I Edycja Programu Grantowego "mPotęga". Niebanalne, wyjątkowe, otwierające głowy młodszych i starszych uczniów na piękno liczb. Takie są działania dofinansowane w ramach Programu mPotęga, czyli największego eksperymentu w nauczaniu matematyki.

Image 2

Dotacja WFOŚiGW Łódź

Cel Konkursu, to finansowe wsparcie najlepszych projektów polegających na zaplanowaniu i utworzeniu szkolnej pracowni wraz z programem edukacyjnym opartym na jej wykorzystaniu. SP3 Pabianice otrzymała dofinansowanie dwukrotnie - w 2012 r. i 2013 r.

Image 3

Projekt "Daj mi skrzydła"

Projekt „Daj mi skrzydła" Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych" Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 2013

Image 4

Nie tylko podręcznik i tablica

Projekt „Nie tylko podręcznik i tablica – wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w kształceniu młodzieży ze szkół różnych szczebli”

Godziny rozpoczęcia roku szkolnego 2015-16

INFORMACJE DYREKCJI SZKOŁY2015-08-28 08:43:07

  Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016    1 września 2015 r.     klasy I-III     Oddział Wychowawca Pracownia Godzina I a p. Herszel-Pościk A10 10.00 I b p. D. Denuszek A2 10.00 I c n-l planowany od września A11 10.00 I d n-l planowany od września  (p. E. Sapińska od kl. II) A7 10.

Read more

Szkolny zestaw podręczników

INFORMACJE DYREKCJI SZKOŁY2015-06-30 11:45:00

      Rok szkolny 2015/2016       Zestaw podręczników dla klas I - III     Zestaw podręczników dla uczniów klas IV - VI                

Read more

Świetlica szkolna

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

Gazetka uczniów SP3