Wyróżnienia
NIEPRZECIĘTNA
PODSTAWÓWKA
2013certyfikat
  NAJLEPSZY 
 DYREKTOR
 
certyfikat_dyr
  WICEMISTRZ 
INTERNETU
2011
puchar
NOWOŚCI
Z ŻYCIA SZKOŁY ŚWIETLICA
Prawdziwi uczniowie SP 3

Prawdziwi uczniowie SP 3

Dzień 9 października...

KONKURSY

Mikołaj Kopernik

Mikołaj Kopernik

  Tydzień z Mikołajem...

SPORT

OGŁOSZENIA
Choosing web hosting is always a challenge, please consider this hostmonster review and greengeeks review.

Realizacja programu grantowego Fundacji mBanku

mFundacja-mass-logotyp-ikona-sowa_rgb

Szóstoklasiści SP3 przystąpili do realizacji nagrodzonego w I Konkursie grantowym „mPotęga” projektu „Myślenie ma przyszłość – WebQuest”. Dzięki otrzymaniu dotacji z Fundacji mBanku w wysokości 4700 zł na realizację projektu zakupiono laptop i projektor multimedialny. Teraz już nauczyciel może bez problemów wdrażać uczniów w kolejne tajniki wirtualnych zmagań nad projektem.

W projekcie uczestniczy ponad 120 uczniów z pięciu klas szóstych.

 

Więcej…

 

”Jak bezpiecznie korzystać z komputera”

 

UWAGA! RODZICE UCZNIÓW KLAS I-III!

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 zaprasza w dniu 24 września (środa) o godzinie 1700 do sali A 8 na prelekcję połączoną z prezentacją multimedialną na temat:

”Jak bezpiecznie korzystać z komputera”.

Spotkanie poprowadzi pani Agnieszka Morawska, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach.

Serdecznie polecamy i zapraszamy!

 

Kalendarz pracy rok szkolny 2014/15

 

 

1. Dni wolne – dyrektorskie:

• 13.10.2014 r.

• 10.11.2014 r.

• 02.01.2015 r.

• 05.01.2015 r.

• Sprawdzian klas szóstych – 1 kwietnia 2015 r. (9.00 – mat i j. pol., 11.45 – j. obcy)

• 05.06.2014 r.

Więcej…

 

wyprawka szkolna/stypendium 2014/15

 

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników w kształceniu ogólnym w szkole podstawowej objęci będą uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/ 2015 rozpoczną naukę w klasach II, III i VI, u których kryterium dochodowe nie przekroczy kwoty 539 zł netto na osobę.

Z dofinansowania mogą także korzystać, bez względu na dochód, osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, u których występuje określona niepełnosprawność, tj. osoby: słabowidzące, słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wysokość dofinansowania wynosi odpowiednio:

- klasy II, III - do kwoty 225 PLN,

- klasy VI, niepełnosprawności- do kwoty 325 PLN.

Osoby, u których dochód nie przekracza kwoty 456 PLN mogą ubiegać się o stypendium szkolne.

Uzyskanie pomocy poprzedza złożenie stosownego wniosku przez rodziców/opiekunów w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego w terminie do 15 września.

Druki do wypełnienia znajdują się w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego.

 

certyfkat

dbi

Jesteśmy na Facebooku i Twitterze

Polub naszą stronę www.facebook.com/SP3Pabianice
Obserwuj nas na twitter.com/SP3Pabianice